De Stuw, dé welzijnsorganisatie in de gemeente Hardenberg

De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Vanuit haar betrokkenheid naar de samenleving bieden de Stuwkrachten een breed scala aan diensten en activiteiten, waaronder jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en kortdurende projecten. Zij ondersteunt vrijwilligers- en belangenorganisaties, geeft voorlichting en advies en organiseert activiteiten voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en wijken, maar vooral het in de eigen kracht zetten van kwetsbare mensen is daarbij het uitgangspunt.

De Stuw staat middenin de samenleving en werkt op alle maatschappelijke velden samen met inwoners, organisaties en zorgaanbieders. Wij zien het als taak om onderwijs, zorg, wonen, veiligheid en welzijn waar mogelijk met elkaar te verbinden. Dit doen we door met- en voor burgers talloze activiteiten te ontplooien op het gebied van jongerenwerk en ouderenwerk. Wij helpen buurtbewoners hun eigen ideeën om te zetten in evenementen en activiteiten . Ook ondersteunen we mantelzorgers en vrijwilligers en denken we mee met besturen, dorps- en wijkraden.

Zowel projectleiding, coördinatie als het verzorgen van trainingen gericht op zelfredzaamheid zijn werkzaamheden van onze Stuwkrachten. Heeft u informatie of advies nodig op het gebied van raad en recht of op financieel, administratief of bestuurlijk vlak? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Kortom De Stuw is er voor iedereen, maar vooral voor mensen in kwetsbare of achterstandsposities. Onze Stuwkrachten gaan naar deze mensen toe en richten zich op het versterken van de eigen kracht van het individu. Door kwetsbare burgers te betrekken bij de maatschappij en hen te stimuleren in zelfredzaamheid zien zij weer perspectief voor de toekomst. Waar nodig bundelen wij onze krachten met andere zorg- en welzijnsorganisaties.

De Stuw verbindt, ondersteunt en stimuleert

De Stuw werkt in 4 gebieden, in elk gebied is een gebiedsteam actief.  In Dedemsvaart houdt Team West kantoor. Zij zijn bereikbaar via de hoofdlocatie in Hardenberg van maandag tot en met donderdag van 9.00- 16.30 en vrijdag van 9.00-12.00 uur: 0523-267478

Of per mail: teamwest@destuw.nl

 

Zoeken

 

Agenda

Er zijn geen items beschikbaar.

 

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws

<widget><id>7</id><onload>onLoadForm</onload></widget>